Så vitt vi vet, går de första kuddarna hela 9000 år tillbaka i tiden i Mesopotamien, eller dagens Irak. Gjord av sten, var toppen huggen i en form som en halvmåne för att stödja nacken. Idén var uppenbarligen i det första anblicket komfort. Den grundläggande funktionen av kudden var att hålla huvudet från marken och hindra insekter från krypa in i munnar, näsor och öron. Egyptierna och kineserna använde också kuddar, men varje kultur hade sin egna specifika funktion för den.

Egyptisk kudde

Världens första kudde, gjord av sten. Något du kan sova på idag? 🙂

 

 

 

 

 

 

Egyptierna trodde att det mänskliga huvudet var andligt och ett centrum av liv för kroppen, så kuddar och nackstöd skapades för att hålla och beskydda den. De flesta av dessa kuddar, som liknar mesopotamierna i sin böjda topp, var huggen ur trä och reserverades främst för förmögna privatpersoner.

Kineserna å andra sidan, skapade dekorerade kuddar från flertalet material såsom trä, sten, bambu, och även porslin, brons, och jade. Även om de hade kunskap och förmåga att skapa mjuka kuddar, trodde de att sådana kuddar stal energi och vitalitet från kroppen medan man sov och skapade ineffektivitet med att hålla demonerna borta.

Chinese porcelain pillow, Song Dynasty (960–1279).

Kinesisk kudde, Song Dynasty (960–1279).

 

 

 

 

 

 

De gamla grekerna och romarna använde kuddar mer som vi känner igen det idag. Ett tyg fyllt med material såsom fjädrar eller halm.

Vid medeltiden i Europa hade emellertid kuddar fallit i onåd hos många. Många män såg kuddar som ett tecken på svaghet, och deras användning blev främst begränsad till gravida kvinnor.

Kuddar blev aldrig så universell och vanlig då som den är idag. Idag är den en viktig del av vårt liv, hälsa och även utsmyckning. Utvecklingen av nya kuddar håller i sig och ökar dessutom mer än någonsin. Nya material och former tillkommer, för att ge oss mer komfort men också för att göra omgivningen mer tillfredställande.